ถังบำบัดน้ำ.com

������������������������������������������������������������������������������������������ PURE

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย PURE
- ในถังบำบัดน้ำเสียของเราทุกใบ จะมีหัวเชื้อจุลินทรีย์บรรจุอยู่ ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านั้น จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในน้ำเสีย โดยใช้อินทรีย์วัตถุในน้ำเสียเป็นแหล่งพลังงานในการทำปฏิกิริยาทางชีวเคมี ทำให้สารอินทรีย์ในน้ำและตะกอนลดลง รวมถึงกลิ่นเหม็นน้ำเสียยังลดลงด้วย ส่งผลให้น้ำมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ

       - อ่านรายละเอียดหัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียได้ที่ ---> ประโยชน์ของหัวเชื้อจุลินทรีย์ในถังบำบัดน้ำเสีย
 
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ