ถังบำบัดน้ำ.com

���������������������������������������������������������PURE

ถังเก็บน้ำแบบฝังใต้ดิน PURE  (Underground Water Tank)

    เป็นถังเก็บน้ำชนิดฝังใต้ดิน ซึ่งใช้วัสดุโพลีเอทธีลีน (Polyethylene) ผลิตจากโพลีเอทธิลีนซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง และมีความยืดหยุ่นรับแรงกระแทกได้ ซึ่งได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 816-2538)  ถังน้ำชนิดนี้ไม่มีสารพิษอันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สามารถรับแรงดันของน้ำใต้ดินและดินได้ในระดับ ไม่เป็นสนิม ไม่กรอบแตกง่าย ใส่น้ำได้ทั้งน้ำปะปา น้ำฝน น้ำคลอง และน้ำบาดาล
แสดง 1-10 จาก 10 รายการ