ถังบำบัดน้ำ.com

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PURE

ถังบำบัดน้ำเสียทรงกลมไฟเบอร์กลาสเกรอะกรองรวมแบบไร้อากาศ
    
          เป็นถังบำบัดน้ำเสียทรงกลมชนิดเกรอะกรองรวมแบบไร้อากาศ โดยที่ตัวถังทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ( Fiber Glass ) ที่แข็งแรงและได้มาตราฐาน มอก.435-2548 ซึ่งภายในตัวถังบำบัดจะมีช่องแบ่งกั้นภายในแยกเป็น 2 ช่อง เพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียโดยช่องแรกของถังบำบัดจะเป็นช่องเกรอะมีไว้สำหรับคัดแยกสิ่งปฏิกูลของเสียที่เป็นตะกอนขนาดใหญ่ และเล็กที่เข้ามาในขั้นตอนแรกออกก่อน 

          จากนั้นน้ำเสียจากช่องแรกจะไหลมาบำบัดต่อยังช่องที่สอง เป็นช่องซึ่งใช้มีเดีย และหัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยเป็น จุลินทรีย์ประเภทไม่ใช้อากาศ ( ANAEROBIC BACTERIA )  ซึ่งจุลินทรีย์จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เหลืออยู่ในน้ำเสีย เพื่อให้ได้น้ำที่มีค่ามาตราฐานก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
แสดง 1-7 จาก 7 รายการ