ถังบำบัดน้ำ.com

���������������������������������������������������������������������������������������������������PURE

ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะกรองรวมแบบเติมอากาศ ( PE หรือ Polyethylene )
 
      เป็นถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะกรองแบบเติมอากาศ ซึ่งตัวถังบำบัดใช้วัสดุโพลีเอทธิลีนในการผลิต ซึ่งภายในตัวถังบำบัดจะมีช่องแบ่งกั้นภายในแยกเป็น 2 ช่อง เพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียโดยช่องแรกของถังบำบัดจะเป็นช่องเกรอะมีไว้สำหรับคัดแยกสิ่งปฏิกูลของเสียที่เป็นตะกอนขนาดใหญ่ และเล็กที่เข้ามาในขั้นตอนแรกออกก่อน จากนั้นน้ำเสียจากช่องแรกจะไหลมาบำบัดต่อยังช่องที่สองเป็นช่องกรองแบบเติมอากาศซึ่งใช้มีเดีย และหัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยเป็น จุลินทรีย์ประเภทใช้อากาศ ( AEROBIC BACTERIA ) 

     ซึ่งจุลินทรีย์จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เหลืออยู่ในน้ำเสีย พร้อมกับใช้เครื่องเติมอากาศ (AIR BLOWER ) โดยอากาศจะเข้าไปตามท่อลมในระบบของถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนในน้ำเพื่อให้จุลินทรีย์ มีประสิทธิภาพในการบำบัดสิ่งปฏิกูลได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้น้ำที่มีค่ามาตราฐาน ( ค่า BOD ) ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด ก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
แสดง 1-8 จาก 8 รายการ